Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND về duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

Ngày 27/6/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND vduyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn) Trụ sở Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tại số 32 đường Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 3. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:

-     Vị trí: Số 32 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

-     Phạm vi ranh giới:

+      Phía Tây Bắc: Giáp khu đất khác (Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ);

+      Phía Đông Bắc: Giáp khu đất khác;

+      Phía Đông Nam: Giáp khu đất khác (32A Trương Định);

+      Phía Tây Nam: Giáp đường Trương Định.

Lương Tùng