Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Tu bổ, phục dựng cảnh quan di tích địa đạo Phú Thọ Hòa

Ngày 20/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5187/QĐ-UBND duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, phục dựng cảnh quan di tích địa đạo Phú Thọ Hòa với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Tu bổ, phục dựng cảnh quan di tích địa đạo Phú Thọ Hòa

2. Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình: Dự án nhóm C, công trình văn hóa (di tích), công trình cấp III.

3. Địa điểm: Số 139 Đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Quy hoạch - Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Huy Khương, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00003066 do Bộ Xây dựng cấp ngày 10 tháng 8 năm 2017; có giá trị đến ngày 10 tháng 8 năm 2022; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 29 tháng 6 năm 2007.

6. Chủ trì thiết kế: Ông Khương Ngọc Huy, Kiến trúc sư, có đủ năng lực thiết kế công trình và theo chứng chỉ số KTS-08-05685-A do Sở Xây dựng cấp ngày 30 tháng 8 năm2016.

7. Mục tiêu đầu tư, xây dựng: Bảo vệ di tích lịch sử địa đạo Phú Thọ Hòa trước những tác động xấu của môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội; Bảo đảm giữ gìn tối đa các yếu tố gốc của di tích về các mặt: vị trí, cấu trúc, chất liệu, vật liệu, cảnh quan liên quan và các yếu tố khác của di tích nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích.

 Trần Phát