Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Thành lập Văn phòng công chứng Chu Thành Chương

 

Ngày 19/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4091/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng Chu Thành Chương, nội dung cụ thể như sau:

- Văn phòng công chứng Chu Thành Chương có trụ sở tại số 2/15 Phan Thúc Duyện, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Văn phòng Công chứng Chu Thành Chương phải đảm bảo chất lượng về nhân sự, trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo Đề án đã được thẩm định trong thời hạn 01 (một) năm kể từ khi đăng ký hoạt động. Trường hợp không đảm bảo chất lượng theo Đề án, Giám đốc Sở Tư pháp từ chối cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc thu hồi giấy đăng ký hoạt động đã cấp.

 

Tùng Khang