Duyệt dự án Hoạt động can thiệp dự phòng, tìm kiếm ca bệnh và kết nối điều trị trong chương trình chống Lao tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa và thể thao | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực thư viện. | Thay đổi thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND về Quyết định Chủ trương đầu tư. | Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | Ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch”, “Phường - xã - thị trấn sạch và xanh” và “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cần Giờ. |

Thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông

Ngày 16/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số  3471/QĐ-UBND Về cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, nội dung cụ thể như sau:

- Trụ sở của Trường đặt tại:  Số 68 đường N1, Khu đô thị Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (loại hình tư thục), có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của nhà nước.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Ngày 15/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND về gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Hong Won tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, nội dung cụ thể như sau:

Chấp thuận cho Công ty TNHH Hong Wong được tiếp tục sử dụng khu đất có diện tích 4.051m2 tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi để sử dụng vào mục đích sản xuất theo Quyết định chủ trương đầu tư số 6552/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành phố và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5486511799 chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hàng năm.

Thời hạn sử dụng đất: từ ngày 10 tháng 5 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Lê Tùng