Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án xây dựng đường D6 tại phường Tân Thuận Đông, quận 7

Ngày 28/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án xây dựng đường D6 tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, như sau:

1. Đối với đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ:

STT

Vị trí – Tên đường

Hệ số điều chỉnh (K)

1

Vị trí 1 - đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7

4,2977

2

Vị trí 1 và một mặt hẻm- đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7

4,8270

3

Vị trí 3 - đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7

4,8785

4

Vị trí 4 - đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7

5,2570

 

2. Đối với đất nông nghiệp để tính bồi thường, hỗ trợ:

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số điều chỉnh (K)

1

Đất trồng cây hàng năm vị trí 1, khu vực I-không tiếp giáp mặt tiền đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7

24,8889

2

Đất trồng cây lâu năm vị trí 1, khu vực I– không tiếp giáp mặt tiền đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7

24,0000

3. Đối với đất ở tái định cư:

STT

Vị trí

Hệ số điều chỉnh K

1

Mặt tiền đường nội bộ số 1 khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7

3,6294

4. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

5. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

 

Trần Phát