Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Lắp đặt cống hộp rạch Cầu Sơn, Phường 25, quận Bình Thạnh

Ngày 10/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Lắp đặt cống hộp rạch Cầu Sơn, Phường 25, quận Bình Thạnh, cụ thể như sau:

- Đối với đất ở:

STT

Vị trí

Hệ số điều chỉnh giá đất (K)

1

Vị trí 1, đường Ung Văn Khiêm (tiếp giáp mặt tiền đường Ung Văn Khiêm, rộng khoảng 16m, trải nhựa và một mặt hẻm)

4,1995

2

Vị trí 2, đường Ung Văn Khiêm (tiếp giáp hẻm bê tông, rộng trên 5m, sâu dưới 100m)

5,5378

3

Vị trí 3, đường Ung Văn Khiêm (tiếp giáp hẻm bê tông, rộng từ 3m đến dưới 5m, sâu trên 100m)

5,5194

4

Vị trí 4, đường Ung Văn Khiêm (tiếp giáp hẻm bê tông, rộng dưới 3m, sâu trên 100m)

5,5256

5

Vị trí 1, đường D5 (tiếp giáp mặt tiền đường D5, rộng khoảng 14m, trải nhựa)

4,2817

6

Vị trí 1 (phần phía sau nhà), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (tiếp giáp mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, rộng khoảng 18m, trải nhựa)

2,8937

7

Vị trí 4, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (tiếp giáp hẻm bê tông, rộng dưới 3m, sâu dưới 100m)

4,6725

8

Vị trí 4 (phần phía sau nhà), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (tiếp giáp hẻm bê tông, rộng dưới 3m, sâu dưới 100m)

3,7394

9

Vị trí 4, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (tiếp giáp hẻm bê tông, rộng dưới 3m, sâu trên 100m)

4,6827

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Lê Tùng