Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quang Mười được tiếp tục sử dụng đất theo hiện trạng làm kho chứa sắt, thép, tôn tại số C9/36 khu phố 3, Quốc lộ 1A, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6299/QĐ-UBND chấp thuận gia hạn cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quang Mười được tiếp tục sử dụng 4.248,3 m2 đất theo hiện trạng làm kho chứa sắt, thép, tôn tại số C9/36 khu phố 3, Quốc lộ 1A, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 4769ĐĐ/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 17 tháng 3 năm 2005.

Trần Phát