Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thanh Thy thuê sử dụng khu đất phường Tân Phú, quận 7

Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4855/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thanh Thy thuê sử dụng khu đất diện tích 4230,6mthuộc thửa đất số 7-2 tờ bản đồ thứ 17 Bộ Địa chính phường Tân Phú, quận 7 (theo tài liệu năm 2004) (do đã nhận chuyển nhượng của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng) để xây dựng cơ sở y tế. Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng - Bản đồ vị trí số 24312-2/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 19 tháng 5 năm 2008.

Trần Phát