Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thanh Thy thuê sử dụng khu đất phường Tân Phú, quận 7

Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4855/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thanh Thy thuê sử dụng khu đất diện tích 4230,6mthuộc thửa đất số 7-2 tờ bản đồ thứ 17 Bộ Địa chính phường Tân Phú, quận 7 (theo tài liệu năm 2004) (do đã nhận chuyển nhượng của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng) để xây dựng cơ sở y tế. Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng - Bản đồ vị trí số 24312-2/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 19 tháng 5 năm 2008.

Trần Phát