Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III), thuộc khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, quận 2

Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4856/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án thành phần số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7 thuộc dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III), thuộc khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, quận 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Dự án thành phần số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7 thuộc Dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III) thuộc Khu dân cư  phía Nam đường Mai Chí Thọ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, quận 2. Các dự án thành phần cụ thể như sau:

- Dự án thành phần số 01: Hệ thống giao thông - hạ tầng kỹ thuật đô thị và các công viên cây xanh;

- Dự án thành phần số 02: Nhà phố thương mại Sh1, Sh2, Sh3, Sh4, Sh6, Sh7, Sh8, Sh9, Sh10, Sh11;

- Dự án thành phần số 03: Cụm biệt thự 1 gồm các Lô V1, V2;

- Dự án thành phần số 04: Cụm biệt thự 2 gồm các Lô V3, V4, V5;

- Dự án thành phần số 05: Chung cư C1;

- Dự án thành phần số 06: Chung cư C2;

- Dự án thành phần số 07: Chung cư C3.

2. Chủ đầu t­ư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

3. Địa điểm, ranh giới, diện tích chiếm đất toàn bộ dự án

3.1. Địa điểm: thuộc Khu chức năng số 6 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, quận 2.

3.2.  Ranh giới khu đất: Theo Quyết định số 1597/QĐ-BQL ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III) và Khu Cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ tổng hợp, nhà ở tại các lô 6-12, 6-13, 6-14 (Khu IIIA), giới hạn của khu đất như sau:

- Phía Tây Bắc: giáp dự án Khu cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ tổng hợp, nhà ở (lô 6-12; 6-13; 6-14 thuộc Khu IIIA) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.

- Phía Đông Bắc: giáp dự án Khu phức hợp Bến du thuyền.

- Phía Tây Nam: giáp khu công viên ven rạch Cá Trê nhỏ.

- Phía Đông Nam: giáp Vùng châu thổ phía Nam.

3.3. Diện tích khu vực quy hoạch (Khu III): 285.835,5 m2.

4. Mục tiêu của dự án

Đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng có môi trường sống thích hợp, đúng tiêu chuẩn với các tiện nghi về hạ tầng đô thị hoàn chỉnh, hiện đại và các dịch vụ liên quan, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân; kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đối với các khu vực xung quanh, tạo thêm quỹ nhà ở và sử dụng hiệu quả giá trị của khu đất.

5. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư sử dụng vốn doanh nghiệp để đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu đảm bảo dành tối thiểu 15% tổng mức đầu tư của dự án (theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

Trần Phát