Cho phép mở Phân hiệu số 12 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo

Ngày 22/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1101/QĐ-UBND về cho phép mở Phân hiệu số 12 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo, nội dung cụ thể như sau:

1. Cho phép mở Phân hiệu số 12 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo.

- Loại hình: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài;

- Địa chỉ: 32-34 đường số 17A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phân hiệu số 12 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo là cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong hệ thống các trung tâm, cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phân hiệu số 12 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trung tâm, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; Phân hiệu chịu sự chỉ đạo, quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm đào tạo Anh ngữ Quốc tế Apollo.

 

Tùng Khang