Cho phép mở Cơ sở số 1 - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vinschool

Ngày 15/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2982/QĐ-UBND về cho phép mở Cơ sở số 1 - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vinschool, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cơ sở 1: Lô TH2 Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son, Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Cơ sở số 1 - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vinschool chỉ được phép giảng dạy cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, không được giảng dạy cấp trung học phổ thông.

- Cơ sở số 1 - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vinschool chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vinschool, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Trần Phát