Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Tân làm chủ đầu tư dự án Cao ốc thương mại, căn hộ TECCO Đầm Sen

Ngày 14/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1880/QĐ-UBND về Quyết định chủ trương đầu tư. Nội dung như sau:

Chấp thuận Nhà đầu tư:

Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Tân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0305470112 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20 tháng 3 năm 2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp; địa chỉ trụ sở chính: số 04, đường Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Minh Tuấn; quốc tịch: Việt Nam; sinh ngày 02 tháng 5 năm 1983; chứng minh nhân dân số: 023544192 cấp ngày 04 tháng 3 năm 2010 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện nay: số 149/20, đường Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 Được thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: Cao ốc Thương mại, Căn hộ Tecco Đầm Sen.

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Mã ngành VSIC

1

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dân cư cao cấp.

6810

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dân cư cao cấp trên khu đất có diện tích 9.380,6 m2 với các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng: khối đế 37,92%, khối tháp 34,57%.

- Tầng cao xây dựng công trình: tối đa 22 tầng;

- Hệ số sử dụng đất: 7,65 lần, trong đó:

+ Hệ số sử dụng đất chức năng thương mại - dịch vụ: 1,65 lần.

+ Hệ số sử dụng đất chức năng ở: 6,0 lần.

Lê Tùng