Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm | Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1 | Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh phần sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa. | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội |

Điều lệ Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 07/3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 833/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch thành phố Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gọi

- Tên tiếng Việt: Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tiếng nước ngoài: HCMC of Clean Agricultural Products Association.

- Tên viết tắt: CAPA.

2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội, tự nguyện tham gia của những cá nhân, doanh nghiệp, các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia, chuyên viên kỹ thuật, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và dịch vụ liên quan lĩnh vực nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả.

3. Địa vị pháp lý, trụ sở

- Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Trụ sở của Hội đặt tại số 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

- Hội hoạt động trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực liên quan đến sản phẩm nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ.

- Hội chịu sự quản lý nhà nước của của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và các Sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

- Tự nguyện, tự quản.

- Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

- Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

- Không vì mục đích lợi nhuận.

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Lê Dương