Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016

Ngày 11/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 về chấp thuận đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ tại số 29 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 và Quyết định số 5918/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư (giảm) và mục tiêu đầu tư của dự án theo Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 và Quyết định số 5918/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017.

2. Bãi bỏ toàn bộ nội dung liên quan đến Khu 29B về chức năng thương mại - dịch vụ, căn hộ:

- Diện tích đất: 5.146,4 m2.

- Quy mô dân số tối đa: 1.225 người.

- Mật độ xây dựng tối đa: 45%.

- Hệ số sử dụng đất: 11 lần.

- Tầng cao tối đa: 26 tầng.

- Số lượng căn hộ: 612 căn

Trần Phát