Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016

Ngày 11/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 về chấp thuận đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ tại số 29 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 và Quyết định số 5918/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư (giảm) và mục tiêu đầu tư của dự án theo Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 và Quyết định số 5918/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017.

2. Bãi bỏ toàn bộ nội dung liên quan đến Khu 29B về chức năng thương mại - dịch vụ, căn hộ:

- Diện tích đất: 5.146,4 m2.

- Quy mô dân số tối đa: 1.225 người.

- Mật độ xây dựng tối đa: 45%.

- Hệ số sử dụng đất: 11 lần.

- Tầng cao tối đa: 26 tầng.

- Số lượng căn hộ: 612 căn

Trần Phát