Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp | y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII | Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 |

Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016

Ngày 11/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 về chấp thuận đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ tại số 29 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 và Quyết định số 5918/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư (giảm) và mục tiêu đầu tư của dự án theo Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 và Quyết định số 5918/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017.

2. Bãi bỏ toàn bộ nội dung liên quan đến Khu 29B về chức năng thương mại - dịch vụ, căn hộ:

- Diện tích đất: 5.146,4 m2.

- Quy mô dân số tối đa: 1.225 người.

- Mật độ xây dựng tối đa: 45%.

- Hệ số sử dụng đất: 11 lần.

- Tầng cao tối đa: 26 tầng.

- Số lượng căn hộ: 612 căn

Trần Phát