Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hiện hành” | Cập nhật nhân sự Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC | Thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án mở rộng đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đển hẻm 32 Ông Ích Khiêm), Phường 14, Quận 11 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án nâng cấp, mở rộng các hẻm chính theo quy hoạch giai đoạn năm 2015-2020 trên địa bàn Quận 7 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án đầu tư xây dựng Cầu Chuối Nước, trên đường Trung An, thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Nghĩa (đoạn từ Rạch Nhánh đến ngã ba sông Lòng Tàu), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án nâng cấp đường Đào Cử (giai đoạn 2), thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ | Đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng và Thương mại- Dịch vụ - Văn phòng tại Lô H2-01, thuộc Khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2 |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư

Ngày 21/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

- Nhân sự tổ công tác gồm 17 thành viên. Nội dung như sau:

- Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố có trách nhiệm:

+ Tùy theo tính chất của nội dung dự án cần thẩm tra, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ công tác liên ngành quyết định mời các thành viên và các đơn vị có liên quan tham dự trong từng trưng hợp cụ thể và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về thành phần tham dự đảm bảo đúng quy định.

+ Tổ chức kiểm tra thực địa và họp đánh giá, lấy ý kiến của các thành viên của Tổ Công tác liên ngành (Thành viên có liên quan) về: sự phù hợp của dự án về quy hoạch, yêu cầu quản lý ngành; tính khả thi của dự án; thẩm tra công nghệ đối với dự án; ý kiến về phần vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất cho dự án; các yêu cầu, điều kiện khác theo quy định để Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng Tổ công tác - cơ quan tiếp nhận hồ sơ) tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố.

+ Các thành viên Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo của đơn vị.

+ Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành; phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên Tổ công tác.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lê Tùng