Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 6, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2599/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 5 , Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2598/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2593/QĐ-UBND về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hoạt động chữ thập đỏ Phường 15, Quận 10, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2597/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 2 , Quận 10 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2605/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2604/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2603/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2602/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2601/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4086/QĐ-UBND về tổ chức lại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, số 05 Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận

Ngày 01/12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4086/QĐ-UBND về  tổ chức lại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, số 05 Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận thành Bệnh viện điều trị COVID-19 Phú Nhuận - Viện Y dược học dân tộc Thành phố trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, cụ thể như sau:

- Quy mô 350 giường, trong đó có 45 giường hồi sức cấp cứu với 250 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác.

- Bệnh viện phụ trách chuyên môn, hậu cần và tài chính: Viện Y dược học dân tộc.  

- Trụ sở làm việc được đặt tại: Số 3B đường Lê Quý Đôn, Phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Hạng của Bệnh viện: xếp hạng I theo hạng của Viện Y dược học dân tộc.

- Danh mục kỹ thuật: sử dụng danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt cho Viện Y dược học dân tộc và Sở Y tế bổ sung các kỹ thuật cần thiết.    

Lê Tùng