Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4306/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4308/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội tư vấn và đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4309/QĐ-UBND về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ “Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4310/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4311/QĐ-UBND về việc hợp nhất Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức (cũ) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4314/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ Công tác về đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Min | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4343/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân hành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4086/QĐ-UBND về tổ chức lại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, số 05 Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận

Ngày 01/12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4086/QĐ-UBND về  tổ chức lại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, số 05 Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận thành Bệnh viện điều trị COVID-19 Phú Nhuận - Viện Y dược học dân tộc Thành phố trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, cụ thể như sau:

- Quy mô 350 giường, trong đó có 45 giường hồi sức cấp cứu với 250 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác.

- Bệnh viện phụ trách chuyên môn, hậu cần và tài chính: Viện Y dược học dân tộc.  

- Trụ sở làm việc được đặt tại: Số 3B đường Lê Quý Đôn, Phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Hạng của Bệnh viện: xếp hạng I theo hạng của Viện Y dược học dân tộc.

- Danh mục kỹ thuật: sử dụng danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt cho Viện Y dược học dân tộc và Sở Y tế bổ sung các kỹ thuật cần thiết.    

Lê Tùng