Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố

Ngày 24/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố, nội dung như sau:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Thực hiện dự án theo đúng nội dung, quy hoạch, danh mục đã được phê duyệt tham gia Chương trình kích cầu đầu tư; trường hợp chủ đầu tư thay đổi nội dung thực hiện so với quyết định Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tham gia Chương trình kích cầu đầu tư thì báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh trước khi triển khai thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án theo đúng quy định của Chương trình kích cầu đầu tư; trường hợp chủ đầu tư không nộp báo cáo theo thời gian quy định thì Kho bạc Nhà nước thành phố sẽ tạm dừng giải ngân khoản lãi vay cho chủ đầu tư.

 2. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng: kiểm soát, xác nhận nội dung giải ngân vốn vay (nhận nợ), xác nhận chi tiết lãi vay chủ đầu tư thực trả.

 3. Trách nhiệm của Sở quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện: kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học cơ sở 2 - giai đoạn 1 sẽ được đưa ra khỏi Chương trình kích cầu đầu tư và không hỗ trợ lãi vay nếu quá 06 tháng kể từ ngày ban hành quyết định này mà chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện dự án hoặc không chứng minh được đã triển khai dự án bằng các nguồn vốn khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lê Tùng