Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2606/QĐ-UBND về thanh lý tài sản công

Ngày 23/7/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2606/QĐ-UBND về thanh lý tài sản công. Nội dung như sau:

Chấp thuận cho Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) được thanh lý, phá dỡ 03 khối nhà trong khuôn viên Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu tại số 184 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, cụ thể:

- Khối D: Nhà trệt, diện tích sàn sử dụng 14,4m2, năm xây dựng 1992, nguyên giá: không theo dõi, giá trị còn lại theo sổ kế toán: không theo dõi.

- Khối D1: Nhà 1 trệt, 2 lầu, diện tích sàn sử dụng 260,1m2, năm xây dựng 1997, nguyên giá: không theo dõi, giá trị còn lại theo sổ kế toán: không theo dõi.

- Khối D2: Nhà 1 trệt, 2 lầu, diện tích sàn sử dụng 313,7m2, năm xây dựng 1997, nguyên giá: không theo dõi, giá trị còn lại theo sổ kế toán: không theo dõi.

- Lý do thanh lý: Để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu được phê duyệt tại Quyết định số 1621/QĐ-SXD-TĐDA ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Sở Xây dựng.

Lê Tùng