Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chiếu sáng trang trí cho trục đường Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - nhánh Võ Văn Kiệt - hầm chui cầu Khánh Hội - cột cờ Thủ Ngữ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2112/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công viên Hiệp Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2113/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công viên Long Bình | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2114/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công viên Trung Lập Thượng (ao xã Trung Lập Thượng) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học năm 2022 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2122/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải: | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND về ban hành giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND về phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Liên ấp 4-5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh

Ngày 29/04/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND về phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Liên ấp 4-5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Cụ thể như sau:

1.     Đối với đất ở:

 STT

Vị trí đất

Hệ số       K

1

Vị trí 1, đường Quốc Lộ 50 (đoạn hết ranh xã Phong Phú đến hết ranh xã Đa Phước)

5,034

2

Vị trí 1, Đường Liên ấp 4-5 (đoạn Đa Phước đến Quốc lộ 50), bên không có kênh.

20,805

3

Vị trí 1, Đường Liên ấp 4-5 (đoạn Đa Phước đến Quốc lộ 50),   bên có kênh.

25,981

2.      Đối với đất nông nghiệp:

STT

Vị trí đất

Hệ số       K

1

Vị trí 1 - Đất trồng cây lâu năm  (tiếp giáp lề đường Liên ấp 4-5 trong phạm vi 200m)

12,525

2

Vị trí 2 - Đất trồng cây lâu năm  (tiếp giáp lề đường Liên ấp 4-5 trong phạm vi 400m)

13,557

3

Vị trí 1 - Đất trồng cây hàng năm  (tiếp giáp lề đường Liên ấp 4-5 trong phạm vi 200m)

14,030

4

Vị trí 2 - Đất trồng cây hàng năm  (tiếp giáp lề đường Liên ấp 4-5 trong phạm vi 400m)

14,206

Lê Tùng