Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5671/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Linh Tây - Trường Thọ, quận Thủ Đức

Ngày 24/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5671/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Linh Tây - Trường Thọ, quận Thủ Đức, với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: diện tích được cập nhật theo thực tế là 2,7932 ha (theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt là 2,31 ha. Tuy nhiên, do trước đây trong quá trình lập quy hoạch cập nhật thiếu diện tích của một phần thuộc ô phố II-32 - đất sử dụng hỗn hợp, nên khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch diện tích được cập nhật theo thực tế là 2,7932 ha).

- Vị trí và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: khu đất thực hiện điều chỉnh quy hoạch thuộc phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Gồm các ô phố có ký hiệu II-3, II-22, II-32 và đường giao thông nội bộ.

+ Phía Đông và Đông Nam: giáp đường Nguyễn Bá Luật.

+ Phía Tây: giáp đường quy hoạch dự phóng.

+ Phía Tây Nam: giáp đường số 8 hiện hữu.

+ Phía Bắc: giáp đường Võ Văn Ngân và khu dân cư hiện hữu.

2. Lộ giới các tuyến đường có liên quan:

- Đường Võ Văn Ngân: lộ giới 30m.

- Đường Nguyễn Bá Luật: lộ giới 20m.

- Đường quy hoạch dự phóng phía Tây: lộ giới 30m.

- Đường số 8 - đường hiện hữu: lộ giới 12m.

3. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

Trần Phát