Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2826/QĐ-UBND về việc thành lập “Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu” trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 02/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2826/QĐ-UBND về việc thành lập “Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu” trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở tổ chức lại “Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu” và “Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức”, cụ thể như sau:

1. Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu có trụ sở chính đặt tại: Số 463 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chức năng:

Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu là cơ sở điều trị đa chức năng (điều trị nghiện ma túy tự nguyện và trung chuyển), có chức năng tiếp nhận ban đầu để điều trị, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý, chăm sóc phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định, có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền và chuyển giao thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sau khi hoàn thành giai đoạn cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe và tiếp nhận, điều trị cho người nghiện ma túy tự nguyện điều trị hoặc do các cơ quan, tổ chức, gia đình người nghiện giới thiệu đến điều trị.

5. Nhiệm vụ:

a) Tiếp nhận ban đầu để điều trị, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý, chăm sóc phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định, có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền và chuyển giao thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sau khi hoàn thành giai đoạn cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe;

b) Tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện điều trị hoặc do các cơ quan, tổ chức, gia đình người nghiện giới thiệu đến điều trị;

c) Tổ chức đa dạng các hình thức điều trị như nội trú, ngoại trú, bán trú và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, thuốc đối kháng (như Methadone, Naltrexone…), đáp ứng nhu cầu điều trị của người điều trị tại cơ sở;

d) Phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của các Điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện, điều trị cai nghiện tại cộng đồng;

đ) Tiếp cận, đánh giá mức độ sử dụng ma túy và các vấn đề tâm lý, xã hội và bệnh lý tâm thần của người sử dụng ma túy. Trên cơ sở đó, tư vấn, xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp với từng người nghiện ma túy;

e) Cung cấp các dịch vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe khác như điều trị ARV, điều trị nhiễm trùng cơ hội…, quản lý lâu dài để đảm bảo việc tuân thủ điều trị đối với những người đã tham gia chương trình (quản lý trường hợp); thực hiện đúng quy trình điều trị nghiện theo quy định;

g) Tổ chức các hoạt động trị liệu, tâm lý hành vi, tổ chức các hoạt động tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại cơ sở cai nghiện ma túy. Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình người nghiện ma túy về điều trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng;

h) Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện ma túy và địa bàn nơi trú đóng của cơ sở cai nghiện ma túy;

i) Tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, nâng cao trình độ nhận thức; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho học viên; đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật; hướng nghiệp và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ về vốn, tạo việc làm, tham gia các hoạt động xã hội tại cộng đồng;

k) Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, tạo việc làm;

l) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng các phương pháp điều trị, cai nghiện phục hồi;

m) Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật. Báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

n) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao và theo các quy định khác của pháp luật.

6. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức lại “Cơ sở xã hội Bình Triệu” thành “Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu” trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 về tổ chức lại “Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Trần Phát