Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10

Ngày 03/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10, cụ thể như sau:

- Đặt tên đường Dương Quang Trung cho hẻm 86 đường Thành Thái, Phường 12, Quận 10 (hẻm 525 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10) có lý trình từ đường Thành Thái đến đường Sư Vạn Hạnh trên địa bàn Quận 10.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 10, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện.

Trần Phát