Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Thủ Thiêm 4 - thành phố Hồ Chí Minh | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá bán, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư của Dự án Cống kiểm soát triều Phú Xuân, huyện Nhà Bè | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Đình Giao Khẩu, Quận 12 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Hòa (Tắc Ráng tổ 27, 28), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng Trường Tiểu học Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh | Hệ số điều chỉnh giá bán, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư của Dự án xây dựng kiên cố tuyến kè bảo vệ khu dân cư ấp Bình Mỹ và ấp Bình Trường, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Hòa (đoạn từ kè Bà Tổng đến ngã ba sông Soài Rạp), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng kè kiên cố ven sông Soài Rạp |

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020)

Ngày 19/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020), nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng của đề án:

Thời gian triển khai thực hiện Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân làm du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019 - 2020 (gọi tắt là Đề án), do đó Đề án chỉ xác định tập trung vào các đối tượng sau đây:

- Người dân trực tiếp tham gia hoạt động du lịch, cụ thể:

+ Người dân ở các khu vực sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch trên địa bàn nông thôn mới và các quận, huyện còn sản xuất nông nghiệp.

+ Người dân ở các làng nghề, các khu, điểm du lịch cộng đồng

+ Người dân ở các khu phố chuyên doanh.

- Các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm du lịch khu vực 05 huyện nông thôn mới và các quận trên địa bàn thành phố.

- Các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển cầu tàu, bến đỗ, trạm dừng chân phục vụ du lịch.

2. Mục tiêu:

- Hỗ trợ các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi thực hiện được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, chính thống các văn bản pháp lý của Đảng, Chính phủ và Thành phố;

- Kết nối giao thông tới các điểm đến một cách thuận tiện, dễ dàng.

- Các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch ở địa bàn 05 huyện thực hiện chương trình nông thôn mới và vùng ven được tiếp cận, hỗ trợ về lãi suất như các đối tượng khác xác định tại Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Nâng cao kỹ năng quản lý và phục vụ du lịch;

- Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch của người dân trong đối tượng này tại các chương trình, sự kiện du lịch của thành phố.

3. Nội dung và giải pháp thực hiện

- Cung cấp thông tin các văn bản quy định của Nhà nước; các quy chuẩn về du lịch:

- Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho người dân tham gia làm du lịch:

- Hỗ trợ hình thành sản phẩm du lịch, kết nối thị trường, quảng bá tiếp thị

- Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn

 

Lê Tùng