Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh - TNHH được chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thửa 22, tờ bản đồ số 30 bộ địa chính xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn

Ngày 25/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6562/QĐ-UBND cho phép Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh - TNHH được chuyển mục đích sử dụng đất đối với 4.233,7m2 đất thuộc thửa 22, tờ bản đồ số 30 bộ địa chính xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (theo tài liệu năm 2004) để đầu tư dự án trụ sở Công ty Điện lực Hóc Môn. Vị trí ranh giới khu đất theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 8931.ĐĐ/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 03 tháng 01 năm 2017.

Trần Phát