Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh - TNHH được chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thửa 22, tờ bản đồ số 30 bộ địa chính xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn

Ngày 25/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6562/QĐ-UBND cho phép Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh - TNHH được chuyển mục đích sử dụng đất đối với 4.233,7m2 đất thuộc thửa 22, tờ bản đồ số 30 bộ địa chính xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (theo tài liệu năm 2004) để đầu tư dự án trụ sở Công ty Điện lực Hóc Môn. Vị trí ranh giới khu đất theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 8931.ĐĐ/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 03 tháng 01 năm 2017.

Trần Phát