Đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4525/QĐ-UBND về đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư | Cho phép thành lập Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 6. | Điều chỉnh bổ sung Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố | Điều chỉnh, cập nhật Điểm 2, Điều 1 Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Điều chỉnh bổ sung Điều 1 Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ngày 05/08/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3275/QĐ-UBND về điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn | Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2019 |

Tổ chức lại “Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ và Bệnh viện huyện Cần Giờ

Ngày 20/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3982/QĐ-UBND vtổ chức lại “Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ và Bệnh viện huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ” thành “Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ trực thuộc Sở Y tế”. Nội dung nhhư sau:

Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ:

- Trụ sở chính: Đường Lương Văn Nho, khu phố Miễu Ba, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

- Các trụ sở khác:

+ Trụ sở tại đường Tam Thôn Hiệp, ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.

+ Trụ sở của 7 Trạm y tế tại 7 xã, thị trấn.

+ Trụ sở Điểm Y tế tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến Thành phố, Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ  được xếp hạng tạm thời hạng III (theo quy định tại Khoản 11 Điều 22 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế), thời gian giữ hạng cho đến khi có quy định mới thay thế Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tế.

Lê Tùng