Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016 - 2021) | Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội | Đề cương, nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. | Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần xây dựng thô, vật liệu xây dựng và ngoại thất của công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến metro số 4b-1) | Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. |

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ Yola Thủ Đức

Ngày 12/04/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số  1505/QĐ-UBND về cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Yola Thủ Đức, nội dung cụ thể như sau:

- Địa chỉ: số 156-156A, đường Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

- Loại hình: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư của nước ngoài.

- Trung tâm ngoại ngữ Yola Thủ Đức là cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư của nước ngoài, trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong hệ thống các trung tâm, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm ngoại ngữ Yola Thủ Đức được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành của luật pháp Việt Nam, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và chịu sự chỉ đạo, quản lý Nhà nước và quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tùng Khang