Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hiện hành” | Cập nhật nhân sự Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC | Thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án mở rộng đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đển hẻm 32 Ông Ích Khiêm), Phường 14, Quận 11 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án nâng cấp, mở rộng các hẻm chính theo quy hoạch giai đoạn năm 2015-2020 trên địa bàn Quận 7 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án đầu tư xây dựng Cầu Chuối Nước, trên đường Trung An, thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Nghĩa (đoạn từ Rạch Nhánh đến ngã ba sông Lòng Tàu), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án nâng cấp đường Đào Cử (giai đoạn 2), thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ | Đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng và Thương mại- Dịch vụ - Văn phòng tại Lô H2-01, thuộc Khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2 |

Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030"

Ngày 24/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2660/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc), cụ thể như sau:

1. Hội đồng thẩm định gồm có 23 thành viên

2. Tổ giúp việc Hội đồng gồm có 14 thành viên

3. Nhiệm vụ của Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định

3.1. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định tiêu chí đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Đề án; Thẩm định lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Đề án; Thẩm định nội dung Đề cương, nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Thẩm định và nghiệm thu kết quả của Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

3.2. Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ giúp việc Hội đồng thẩm định triển khai các công tác, nhiệm vụ được giao; chuẩn bị nội dung và tài liệu liên quan phục vụ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; tham mưu, dự thảo các văn bản thông báo kết luận, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của Hội đồng thẩm định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thẩm định phân công.

4. Cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định

4.1. Sở Văn hóa và Thể thao là Cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định.

4.2. Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng thẩm định.

4.3. Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng thẩm định sẽ do Chủ tịch Hội đồng phân công.

4.4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) bằng văn bản về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát