Giao đất cho Công ty cổ phần phát triển Đất Việt tại số 100, đường Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1 để thực hiện dự án chung cư Cô Giang | Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1871/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Điều chỉnh hình thức sử dụng đất và gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH Khu Liên hợp nhà ở và trung tâm thương mại Parkland | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Hồng Bàng – An Dương Vương – Ngô Quyền | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Nguyễn Văn Cừ - Hùng Vương - Trần Phú | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Ngô Gia Tự - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tri Phương | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư |

Thành lập Hội đồng thẩm định phim nhiệm kỳ 2019 - 2021

Ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1806/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định phim nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 9 thành viên, nội dung cụ thể như sau:

- Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim

- Cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định:

+ Sở Văn hóa và Thể thao là Cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định.

+ Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng thẩm định.

+ Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng thẩm định sẽ do Chủ tịch Hội đồng phân công.

- Hội đồng thẩm định phim nhiệm kỳ 2019 - 2021 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) bằng văn bản về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng