Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 | Hủy bỏ, điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 52/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố | Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố | Giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm năm 2019 | Gia hạn thời gian chuyển tiếp theo Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, huyện Cần Giờ | Thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2019 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép | Điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi |

Thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hồ chí Minh năm 2018

Ngày 21/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hồ chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:

- Ban chỉ đạo gồm có 28 thành viên

- Thường trực Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 được sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình hoạt động.

   - Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 có nhiệm vụ, quyền hạn:

   1. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi, xem xét giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi;

   2. Báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức thi;

   3. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp có thẩm quyền khen thưởng những người có thành tích; kỷ luật những người vi phạm quy chế thi;

   4. Thực hiện những quyết định có liên quan của Ban Chỉ đạo thi quốc gia.

- Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát