Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 5 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 2 | Bổ sung Danh mục vị trí việc làm Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn | Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thành lập tại Điều 1 Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 | Thành lập Ban Tổ chức hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025” | Thành lập Hội đồng (gồm 23 thành viên) và Tổ giúp việc (gồm 14 thành viên) Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII |

Thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật tạm thời thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố

Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND về việc thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật tạm thời thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố

chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời để ngăn chặn nguy cơ xảy ra bệnh Dịch tả heo Châu Phi và kiểm soát dịch bệnh động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể:

1. Chốt kiểm dịch động vật Cầu Kỳ Hà 1: Đặt tại khu vực Trạm cân Cầu Kỳ Hà 1 gần Trạm thu phí Cầu Phú Mỹ (Trạm cân của Đội 5 – Thanh tra Giao thông công chánh thuộc Sở Giao thông vận tải).

2. Chốt kiểm dịch động vật Phước Thạnh: Đặt tại khu vực trước nhà số 1057 Quốc lộ 22, ấp Mây Trắng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. Thành phần trực chốt gồm:

+ Chốt kiểm dịch động vật Cầu Kỳ Hà 1: Do Đoàn kiểm tra liên ngành số 02 phụ trách. Thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành số 02 phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

+ Chốt kiểm dịch động vật Phước Thạnh: Do Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 phụ trách. Thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

- Thời gian hoạt động của các chốt: Trực 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày nghỉ). Các chốt kiểm dịch tạm thời dừng hoạt động khi tình hình dịch bệnh động vật ổn định, không còn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhiệm vụ chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời:

- Tạm dừng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật để kiểm tra hồ sơ, giấy tờ có liên quan; kiểm tra tình trạng vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện khử trùng tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm dịch.

- Chấp hành nghiêm quy trình, trình tự kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật trên các phương tiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.

- Xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; về phòng chống dịch bệnh động vật về vệ sinh thú y theo quy định.

Tổ chức thực hiện:

1. Trưởng các Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 và số 2 chịu trách nhiệm:

1.1 Chủ trì, phối hợp với lực lượng của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Công an thành phố, Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong cử cán bộ có trách nhiệm tham gia các chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời đúng thành phần, thời gian theo quy định.

1.2 Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia tại các chốt; triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tham gia chốt kiểm dịch và báo cáo kết quả hoạt động về Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các chốt kiểm dịch động vật tạm thời hoạt động hiệu quả; phối hợp với Công an thành phố, các lực lượng chức năng; Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan hỗ trợ các chốt kiểm dịch động vật tạm thời hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức và huyện Củ Chi hỗ trợ lực lượng kịp thời khi có đề nghị của các chốt kiểm dịch động vật tạm thời; đảm bảo cho các chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lê Tùng