Duyệt dự án Hoạt động can thiệp dự phòng, tìm kiếm ca bệnh và kết nối điều trị trong chương trình chống Lao tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa và thể thao | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực thư viện. | Thay đổi thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND về Quyết định Chủ trương đầu tư. | Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | Ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch”, “Phường - xã - thị trấn sạch và xanh” và “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cần Giờ. |

Quyết định Chủ trương Đầu tư đối với Nhà đầu tư công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà

Ngày 27/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5049/QĐ-UBND về Quyết định Chủ trương Đầu tư đối với Nhà đầu tư công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà, Nội dung như sau:

Tên dự án đầu tư: Khu nhà ở độc lập Green Diamond.

- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Green Diamond tại đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quy mô đầu tư: Thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh khu nhà ở trên khu đất có diện tích đất phù hợp quy hoạch là: 13.334,5 m2 theo bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 có số hợp đồng 009714/TTĐĐBĐ-VPQ2(cs1) do Trung tâm Đo đạc bản đồ Văn phòng quận 2 lập ngày 04 tháng 12 năm 2018.

Lê Tùng