Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tại phường Cát Lái, quận 2

Ngày 24/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3599/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500  Trường Đại học Quản lý và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tại phường Cát Lái, quận 2, nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm, vị trí, phạm vi ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:

- Địa điểm: thuộc phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh;

- Vị trí: thuộc dự án khu dân cư Cát Lái, diện tích 152,92 ha, phường Cát Lái, quận 2; được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 7472-ĐĐ/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 07 tháng 11 năm 2011.

- Ranh giới khu vực quy hoạch giáp ranh như sau:

+ Phía Tây Bắc: giáp rạch nhỏ.

+ Phía Đông Bắc: giáp sông Bà Cua.

+ Phía Tây Nam: giáp đường hiện hữu số 44.

+ Phía Đông Nam: giáp đường quy hoạch số 69 (theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Cát Lái, diện tích 152,92 ha, phường Cát Lái, quận 2).

- Tổng quy mô diện tích khu vực quy hoạch: 80.092 m2 (8,0092 ha).

2. Đơn vị tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng: 

    Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Trường Đại học Quản lý và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng:

    Công ty TNHH MTV Không Gian Xanh.

4. Hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng:

- Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Cát Lái (phục vụ tái định cư và giãn dân nội thành) thuộc một phần cụm III - khu công nghiệp Cát Lái, phường Cát Lái, quận 2.

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ hiện trạng vị trí số 7472-ĐĐ/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 07 tháng 11 năm 2011.

5. Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch:

- Tính chất: đào tạo đại học - Trường Đại học Quản lý và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

- Chức năng: bao gồm các chức năng chính: khu học tập nghiên cứu - quản lý hành chính; khu thể dục thể thao; khu ký túc xá; công viên cây xanh. 

Tùng Khang