Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Metro Valley số 52/1 đường 400, phường Tân Phú, quận 9

Ngày 24/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3591/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Metro Valley số 52/1 đường 400, phường Tân Phú, quận 9, nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm, vị trí, ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:

- Địa điểm: số 52/1 đường 400, phường Tân Phú, quận 9.

- Vị trí và ranh giới khu vực quy hoạch:

+ Phía Đông: ô phố ký hiệu I-32.2.

+ Phía Tây: đường giao thông lộ giới 16m.

+ Phía Nam: giáp trường trung học kỹ thuật nông nghiệp.

+ Phía Bắc: giáp ô phố ký hiệu I-4 và đường 400.

- Diện tích khu vực lập quy hoạch: 34.737,7 m² (theo bản đồ hiện trạng vị trí khu đất số 41768/GĐ-TNMT ngày 06 tháng 4 năm 2007 do Trung tâm đo đạc bản đồ lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt).          

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn.

3. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết: Công ty tư vấn thiết kế xây dựng Anh Linh.

4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:

- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết;

- Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000;

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

5. Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch: Khu nhà ở thấp tầng, công viên cây xanh và trường học.

 

Tùng Khang