Thành lập Hội đồng thẩm định hiện vật sưu tầm đối với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ | Bổ sung điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam - Slovakia tại số 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 | Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ | Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 9 | Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng Thí nghiệm phân tích chất lượng cao | Điều chỉnh dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa, quận 7 - huyện Nhà Bè | Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, Khu phố 5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (điều chỉnh tim đường Nguyễn Minh Châu), | Công ty TNHH Vietnam Land SSG đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng thuộc dự án Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn - giai đoạn 3 tại số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh | Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III), thuộc khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, quận 2 |

Quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành

Ngày 21/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành (sau đây gọi tắt là công tác quản lý, vận hành và bảo trì công trình) được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Khuyến khích các nhà đầu tư được giao quản lý công trình theo Hợp đồng BOT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các chủ sở hữu công trình thuộc lĩnh vực giao thông vận tải thực hiện quản lý, vận hành, bảo trì công trình theo các nội dung tại Quy định này. 

Tùng Khang