Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/7/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2599/QĐ-UBND về duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Chương trình thành phố tương lai toàn cầu, sử dụng vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ai-len thông qua Quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Anh và Bắc Ai-len với các nội dung sau:

-. Tên dự án:

+ Tiếng Việt: Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tiếng Anh: Development of Geographical Information System (GIS) for Drainage System in Ho Chi Minh City.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Chủ dự án: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng).

- Nhà tài trợ: Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ai-len thông qua Quỹ Thịnh vượng.

- Mục đích: Tăng cường khả năng quản lý hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh bằng thiết lập hệ thống quản lý trên nền tảng GIS. Dự án hỗ trợ nâng cao khả năng ứng phó và phục hồi của thành phố từ đó giảm tình trạng ngập nước, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực do ngập nước lên đời sống và kinh tế của người bị ảnh hưởng.

Lê Tùng