Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng cầu bắc qua kênh Cây Khô, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè

Ngày 20/7/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2577/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng cầu bắc qua kênh Cây Khô, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. nội  dung như sau:

1. Đối với đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ

STT

Vị trí

Hệ số điều chỉnh (K)

I. Đường Nguyễn Bình (đoạn từ Lê Văn Lương – Đào Sư Tích) xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè (đường Nhơn Đức – Phước Lộc cũ).

01

Vị trí 4 dưới 100m

12,740

02

Không có đường, hẻm dẫn vào phải đi nhờ qua thửa đất khác

11,440

II. Đường Đào Sư Tích (đoạn từ cầu Phước Lộc đến cuối đường) xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè.

03

Vị trí 1

9,710

04

Vị trí 2 trên 100m

13,187

05

Vị trí 3 dưới 100m

13,680

III. Đường Nguyễn Văn Ràng (đoạn từ cầu Phước Lộc đến cuối đường - đường Bờ Tây cũ)

06

Vị trí 1

10,491

07

Không có đường, hẻm dẫn vào hoặc phải đi vào bằng thuyền, ghe hoặc bờ đất ra đường Nguyễn Văn Ràng

14,316

2. Đối với đất nông nghiệp để tính bồi thường, hỗ trợ:

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số điều chỉnh (K)

I. Đất nông nghiệp ngoài khu dân cư

01

Đất trồng cây lâu năm

Vị trí 1

9,042

02

Vị trí 2

9,422

03

Đất trồng cây hàng năm

Vị trí 1

9,670

04

Vị trí 2

9,831

II. Đất nông nghiệp trong khu dân cư

05

Đất trồng cây lâu năm

Vị trí 1

8,425

06

Vị trí 2

9,083

07

Đất trồng cây hàng năm

Vị trí 1

9,203

08

Vị trí 2

9,767

3. Đối với đất ở để bố trí tái định cư

STT

Vị trí

Hệ số điều chỉnh (K)

Đường nội bộ Khu dân cư 28ha (Công ty Dịch vụ Công Ích Nhà Bè)

01

Lô A7-4; A7-4A; B5-3 đường 14m

6,521

02

Lô A1-3; A1-4; A1-5; A2-35; Lô C1-35; C1-36 đường 14m

6,521

03

Lô A2-22 đường nhựa 50m

8,496

04

Lô góc E3-1; E4-1 đường nhựa 14m x 14m

7,246

05

Lô góc E4-31; E4-38 đường nhựa 24m x 14m

8,192

Lê Tùng