Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Tôn Thất Thuyết

Ngày 20/7/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2575/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ kết hợp giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch, cụ thể như sau:

            Đối với đất ở

STT

Vị trí

Hệ số điều chỉnh    giá đất (K)

1

Vị trí 3, đường Bến Vân Đồn (cầu Nguyễn Kiệu đến Nguyễn Khoái)

8,3793

Đường Tôn Thất Thuyết (Nguyễn Khoái đến cuối đường)

2

Vị trí 1 (02 mặt tiền Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Khoái)

6,8622

3

Vị trí 1 (mặt tiền đường và mặt tiền hẻm)

6,4375

4

Vị trí 1

6,2409

5

Vị trí 3

9,3318

6

Vị trí 4

9,1911

Đường Tôn Thất Thuyết (Tôn Đản đến Nguyễn Khoái)

7

Vị trí 1 (02 mặt tiền Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Khoái)

5,5558

8

Vị trí 1 (mặt tiền đường và mặt tiền hẻm)

5,2120

9

Vị trí 1

5,0527

10

Vị trí 4

7,4896

Đường Tôn Thất Thuyết (Xóm Chiếu đến Tôn Đản)

11

Vị trí 1 (mặt tiền đường và mặt tiền hẻm)

5,7888

12

Vị trí 1

5,6119

13

Vị trí 3

8,4294

14

Vị trí 4

8,3022

15

Vị trí 1, đường Xóm Chiếu (02 mặt tiền Xóm Chiếu và Tôn Thất Thuyết)

5,0905

Đường Tôn Thất Thuyết (Nguyễn Thần Hiến đến Xóm Chiếu)

16

Vị trí 1 (mặt tiền đường và mặt tiền hẻm)

5,5043

17

Vị trí 1

5,3361

18

Vị trí 4

8,0167

Đường Tôn Thất Thuyết (Nguyễn Tất Thành đến Nguyễn Thần Hiến)

19

Vị trí 1 (mặt tiền đường và mặt tiền hẻm)

5,9601

20

Vị trí 1

5,7779

Lê Tùng