Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng, mở rộng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2298/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng, mở rộng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

 

Trần Phát