Nhiệm vụ thiết kế tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình “Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch” tại Khu đô thị mới Thủ thiêm, Quận 2

Ngày 27/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình “Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí MinhThông tin chung như sau:

- Tên công trình: Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch.

- Địa điểm xây dựng: Lô 1 - 21, Khu chức năng số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tùng