Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư Xóm Mới I, phường Phước Long B, quận 9

Ngày 17/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư Xóm Mới I, phường Phước Long B, quận 9, với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:

- Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc phường Phước Long B, quận 9.    

- Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp: khu dân cư Xóm Mới 2.

+ Phía Đông Nam giáp: sông Rạch Chiếc.

+ Phía Tây Nam giáp: đường Đỗ Xuân Hợp.

+ Phía Tây Bắc giáp: đường Dương Đình Hội.

- Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 59,31 ha.

- Tính chất của khu vực quy hoạch: khu dân cư đô thị, dịch vụ công cộng và công viên cây xanh.

2. Cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch:

Ủy ban nhân dân quận 9 (chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 9).

3. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch:

Viện Quy hoạch xây dựng (thuộc Viện Nghiên cứu phát triển thành phố).

4. Hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch: 

- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch phân khu;

- Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 9;

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập điều chỉnh quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000.

5. Dự báo quy mô dân số: 12.000 người - 13.000 người.

Trần Phát