Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 | Hủy bỏ, điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 52/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố | Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố | Giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm năm 2019 | Gia hạn thời gian chuyển tiếp theo Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, huyện Cần Giờ | Thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2019 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép | Điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi |

Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố

Ngày 28/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3659/QĐ-UBND về Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố được thành lập theo Kế hoạch số 5421/KH-UBND như sau:

- Tổ công tác gồm có 05 thành viên

- Tổ chuyên viên giúp việc cho Tổ công tác gồm có 08 thành viên

- Tổ công tác và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Mục III Kế hoạch số 5421/KH-UBND. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác và Tổ chuyên viên giúp việc được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Trần Phát