Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016 - 2021) | Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội | Đề cương, nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. | Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần xây dựng thô, vật liệu xây dựng và ngoại thất của công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến metro số 4b-1) | Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. |

Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3360/QĐ-UBND Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội đồng), cụ thể như sau:

- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành gồm có 33 thành viên

- Ban thường trực Hội đồng gồm có 12 thành viên

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 6353/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 và Quyết định số 5727/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát