Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 | Hủy bỏ, điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 52/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố | Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố | Giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm năm 2019 | Gia hạn thời gian chuyển tiếp theo Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Đường thủy trực thuộc Sở Giao thông vận tải | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn, huyện Cần Giờ | Thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2019 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép | Điều chỉnh dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn quận Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Củ Chi |

Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3360/QĐ-UBND Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội đồng), cụ thể như sau:

- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành gồm có 33 thành viên

- Ban thường trực Hội đồng gồm có 12 thành viên

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 6353/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 và Quyết định số 5727/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát