Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Kế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Cung cấp các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và hướng đến điều trị lâu dài, bền vững, có kiểm soát đối với người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện.

- Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các dịch vụ điều trị nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy để giúp cho người nghiện ma túy được chăm sóc, phục hồi, cải thiện về sức khỏe, nhận thức, tâm lý, hành vi và nhân cách.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy nhằm giảm tác hại của ma túy đối với người nghiện, gia đình và xã hội; kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của thành phố.

2. Yêu cầu:

- Người nghiện phải tự nguyện tham gia điều trị.

- Trước khi bắt đầu điều trị Methadone cho người nghiện, phải đảm bảo tại địa phương nơi người nghiện trvề cư trú sau khi rời khỏi cơ scai nghiện ma túy có cơ sở điều trị Methadone.

- Liều Methadone phải phù hợp với từng người nghiện dựa trên nguyên tắc bắt đầu với liều thấp, tăng từ từ và duy trì liều đạt hiệu quả.

- Điều trị bng thuốc Methadone cần phải kết hợp với giáo dục, hỗ trợ về tâm lý xã hội, các dịch vụ chăm sóc và điều trị y tế khác khi có chỉ định để điều trị đạt hiệu quả cao.

- Không sử dụng thuốc Methadone cho các mục đích không phải là điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

- Không dừng điều trị Methadone trừ khi có lý do y tế cụ thể.

3. Mục tiêu

3.1. Mục tiêu chung:

- Cải thiện, ổn định sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố.

- Góp phần làm giảm lây nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C và một số bệnh có liên quan trong nhóm người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đảm bảo 100% các cơ sở cai nghiện ma túy công lập đảm bảo các điều kiện theo quy định và phù hợp với nhu cầu điều trị được tổ chức cung cấp các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Đảm bảo 100% người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện được đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc có nhu cầu điều trị và đáp ứng điều kiện điều trị Methadone được tham gia điều trị theo quy định.

 

Tùng Khang