Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp | y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII | Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 |

Kế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Cung cấp các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và hướng đến điều trị lâu dài, bền vững, có kiểm soát đối với người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện.

- Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các dịch vụ điều trị nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy để giúp cho người nghiện ma túy được chăm sóc, phục hồi, cải thiện về sức khỏe, nhận thức, tâm lý, hành vi và nhân cách.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy nhằm giảm tác hại của ma túy đối với người nghiện, gia đình và xã hội; kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của thành phố.

2. Yêu cầu:

- Người nghiện phải tự nguyện tham gia điều trị.

- Trước khi bắt đầu điều trị Methadone cho người nghiện, phải đảm bảo tại địa phương nơi người nghiện trvề cư trú sau khi rời khỏi cơ scai nghiện ma túy có cơ sở điều trị Methadone.

- Liều Methadone phải phù hợp với từng người nghiện dựa trên nguyên tắc bắt đầu với liều thấp, tăng từ từ và duy trì liều đạt hiệu quả.

- Điều trị bng thuốc Methadone cần phải kết hợp với giáo dục, hỗ trợ về tâm lý xã hội, các dịch vụ chăm sóc và điều trị y tế khác khi có chỉ định để điều trị đạt hiệu quả cao.

- Không sử dụng thuốc Methadone cho các mục đích không phải là điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

- Không dừng điều trị Methadone trừ khi có lý do y tế cụ thể.

3. Mục tiêu

3.1. Mục tiêu chung:

- Cải thiện, ổn định sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố.

- Góp phần làm giảm lây nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C và một số bệnh có liên quan trong nhóm người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đảm bảo 100% các cơ sở cai nghiện ma túy công lập đảm bảo các điều kiện theo quy định và phù hợp với nhu cầu điều trị được tổ chức cung cấp các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Đảm bảo 100% người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện được đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc có nhu cầu điều trị và đáp ứng điều kiện điều trị Methadone được tham gia điều trị theo quy định.

 

Tùng Khang