Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và kiến trúc công trình xây dựng mở rộng và nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 17/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5475/QĐ-UBND duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và kiến trúc công trình xây dựng mở rộng và nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố”, bao gồm những nội dung sau:

1. Tên cuộc tuyển chọn: Tuyển chọn “Phương án thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và kiến trúc công trình xây dựng mở rộng và nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố”.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định cuộc tuyển chọn: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

3. Cơ quan tổ chức tuyển chọn: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

4. Đơn vị tài trợ cuộc tuyển chọn: Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

5. Tư vấn tổ chức tuyển chọn: Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc (đơn vị trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc).

6. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:

- Vị trí: ô phố giới hạn bởi các trục đường Lê Thánh Tôn - Pasteur - Lý Tự Trọng - Đồng Khởi.

- Quy mô khu đất: Tổng diện tích khu đất là 18.088 m²

- Giới hạn của khu đất như sau:

   + Phía Đông Bắc: giáp đường Lê Thánh Tôn;

   + Phía Tây Bắc: giáp đường Đồng Khởi;

   + Phía Tây Nam: giáp đường Lý Tự Trọng;

   + Phía Đông Nam: giáp đường Pasteur.

7. Hình thức tuyển chọn: Tổ chức tuyển chọn phương án tối ưu từ 03 phương án thiết kế của đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất.

8. Đối tượng dự tuyển: Cuộc tuyển chọn do 01 đơn vị tư vấn là Công ty hành nghề thiết kế kiến trúc - quy hoạch có kinh nghiệm và năng lực tư vấn về lĩnh vực thiết kế kiến trúc - quy hoạch, đặc biệt am hiểu về lĩnh vực bảo tồn do đơn vị tài trợ cuộc tuyển chọn đề xuất.

Trần Phát