Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và kiến trúc công trình xây dựng mở rộng và nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 17/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5475/QĐ-UBND duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và kiến trúc công trình xây dựng mở rộng và nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố”, bao gồm những nội dung sau:

1. Tên cuộc tuyển chọn: Tuyển chọn “Phương án thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và kiến trúc công trình xây dựng mở rộng và nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố”.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định cuộc tuyển chọn: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

3. Cơ quan tổ chức tuyển chọn: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

4. Đơn vị tài trợ cuộc tuyển chọn: Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

5. Tư vấn tổ chức tuyển chọn: Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc (đơn vị trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc).

6. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:

- Vị trí: ô phố giới hạn bởi các trục đường Lê Thánh Tôn - Pasteur - Lý Tự Trọng - Đồng Khởi.

- Quy mô khu đất: Tổng diện tích khu đất là 18.088 m²

- Giới hạn của khu đất như sau:

   + Phía Đông Bắc: giáp đường Lê Thánh Tôn;

   + Phía Tây Bắc: giáp đường Đồng Khởi;

   + Phía Tây Nam: giáp đường Lý Tự Trọng;

   + Phía Đông Nam: giáp đường Pasteur.

7. Hình thức tuyển chọn: Tổ chức tuyển chọn phương án tối ưu từ 03 phương án thiết kế của đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất.

8. Đối tượng dự tuyển: Cuộc tuyển chọn do 01 đơn vị tư vấn là Công ty hành nghề thiết kế kiến trúc - quy hoạch có kinh nghiệm và năng lực tư vấn về lĩnh vực thiết kế kiến trúc - quy hoạch, đặc biệt am hiểu về lĩnh vực bảo tồn do đơn vị tài trợ cuộc tuyển chọn đề xuất.

Trần Phát