Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp | y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII | Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 |

Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày 11/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh”, với những nội dung sau:

1. Tên kế hoạch tuyển chọn: 

“Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Tổ chức thực hiện:

-       Cơ quan có thẩm quyền quyết định cuộc tuyển chọn: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

-       Cơ quan tổ chức tuyển chọn: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

-       Đơn vị tài trợ cuộc tuyển chọn: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam - Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ.

-       Tư vấn tổ chức tuyển chọn: Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc).

3. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích:

- Vị trí, địa điểm xây dựng:

   + Cầu Cần Giờ vượt qua sông Soài Rạp, tại khu vực hạ lưu phà Bình Khánh hiện hữu, nối từ huyện Nhà Bè sang huyện Cần Giờ.

   + Hướng tuyến trùng với đường 15B, vượt đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè, sau đó vượt sông Soài Rạp sang huyện Cần Giờ, sau khi vượt sông, hướng tuyến rẽ sang hướng Đông, đi song song với đường dây điện 220KV, tiếp tục vượt sông Chà và kết nối với đường Rừng Sác.

- Phạm vi ranh giới:

+ Điểm đầu: tại nút giao giữa đường 15B với đường số 2 – Khu đô thị Phú Xuân, Nhà Bè.

+ Điểm cuối: kết nối vào đường Rừng Sác tại điểm cách bến phà Bình Khánh khoảng 1,8km về phía Nam, thuộc xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

+ Tổng chiều dài tuyến đường nghiên cứu khoảng 7,41km.

4. Hình thức tuyển chọn:

Tổ chức tuyển chọn trong 17 phương án thiết kế kiến trúc, để chọn ra phương án tối ưu nhất, làm cơ sở xem xét phê duyệt đề xuất dự án.

5. Đối tượng dự tuyển:

Cuộc tuyển chọn dành cho các đơn vị là công ty, đơn vị hành nghề thiết kế xây dựng, đặc biệt am hiểu chuyên ngành giao thông cầu đường có đủ năng lực, uy tín, có kinh nghiệm thực tế liên quan theo quy định do đơn vị tài trợ cuộc tuyển chọn đề xuất.

Trần Phát