Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình “Giảm ngập nước” năm 2019

Ngày 23/3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình “Giảm ngập nước” năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Rà soát, đánh giá lại cách tổ chức thực hiện trong thời gian qua, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, các nội dung công việc, lộ trình và thời gian hoàn thành của từng sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện;

- Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện nhằm tạo sự đồng bộ trong các hoạt động, đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu của chương trình đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này phải nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các cơ quan, đơn vị được giao phối hợp tổ chức thực hiện phải nắm sát tình hình, chủ động phối hợp; kịp thời đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp khả thi để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

3. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra của Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 – 2020. Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm thành phố và một phần của 5 lưu vực ngoại vi (Bắc, Tây, Nam, một phần Đông Bắc, Đông Nam) rộng 550km2 với khoảng 6,5 triệu dân; đồng thời, cải thiện môi trường nước, tăng không gian trữ nước và tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường thành phố.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 07 dự án giải quyết 09/15 tuyến đường ngập nước do mưa;

- Thi công hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) để giải quyết 04/09 tuyến đường ngập nước do triều;

- Thi công hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2, công suất 469.000 m3/ngày và khởi công nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, công suất 480.000 m3/ngày.

Trần Phát