Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân

Ngày 08/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1862/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, như sau:

1. Đối với đất ở

STT

Vị trí - Tên đường

Hệ số
điều chỉnh giá đất (K)

01

Vị trí 1 (mặt tiền) đường Liên khu 5-6.

4,266

02

Vị trí 2 (hẻm rộng từ 5m trở lên) đường Liên khu 5-6.

4,330

03

Vị trí 3 (hẻm 3m đến <5m) đường Liên khu 5-6.

4,497

04

Vị trí 1 (mặt tiền) đường số 6 và đường số 8.

4,266

05

Vị trí 2 (hẻm rộng từ 5m trở lên) đường số 6 và đường số 8.

4,330

06

Vị trí 2, Quốc lộ 1A phường Bình Hưng Hòa B.

3,737

2. Đối với đất nông nghiệp:

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số
điều chỉnh giá đất (K)

01

Đất trồng cây lâu năm khu vực 1, vị trí 1

(tiếp giáp mặt tiền đường).

20,195

02

Đất trồng cây lâu năm khu vực 1, vị trí 1

(không tiếp giáp mặt tiền đường).

18,4737

3. Đối với đất tái định cư:

STT

Vị trí

Hệ số
điều chỉnh giá đất (K)

1

Mặt tiền đường Khu tái định cư An Lạc,

phường An Lạc, quận Bình Tân.

3,299

4. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

5. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

Trần Phát