Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân

Ngày 08/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1862/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, như sau:

1. Đối với đất ở

STT

Vị trí - Tên đường

Hệ số
điều chỉnh giá đất (K)

01

Vị trí 1 (mặt tiền) đường Liên khu 5-6.

4,266

02

Vị trí 2 (hẻm rộng từ 5m trở lên) đường Liên khu 5-6.

4,330

03

Vị trí 3 (hẻm 3m đến <5m) đường Liên khu 5-6.

4,497

04

Vị trí 1 (mặt tiền) đường số 6 và đường số 8.

4,266

05

Vị trí 2 (hẻm rộng từ 5m trở lên) đường số 6 và đường số 8.

4,330

06

Vị trí 2, Quốc lộ 1A phường Bình Hưng Hòa B.

3,737

2. Đối với đất nông nghiệp:

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số
điều chỉnh giá đất (K)

01

Đất trồng cây lâu năm khu vực 1, vị trí 1

(tiếp giáp mặt tiền đường).

20,195

02

Đất trồng cây lâu năm khu vực 1, vị trí 1

(không tiếp giáp mặt tiền đường).

18,4737

3. Đối với đất tái định cư:

STT

Vị trí

Hệ số
điều chỉnh giá đất (K)

1

Mặt tiền đường Khu tái định cư An Lạc,

phường An Lạc, quận Bình Tân.

3,299

4. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

5. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

Trần Phát