Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Khu liên hợp nhà ở văn phòng thương mại đường Tản Đà - Hàm Tử, Phường 10, Quận 5

Ngày 07/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Khu liên hợp nhà ở văn phòng thương mại đường Tản Đà - Hàm Tử, Phường 10, Quận 5 như sau:

1. Đối với đất ở:

STT

Vị trí - Tên đường

Hệ số
điều chỉnh (K)

01

Vị trí 1, mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5

3,42326

02

Vị trí 1, đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5

3,42326

03

Vị trí 1, đường Tản Đà, Phường 10, Quận 5

3,42327

04

Vị trí 3, đường Tản Đà, Phường 10, Quận 5

3,55423

05

Vị trí 4, đường Tản Đà, Phường 10, Quận 5

4,09829

2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

STT

Vị trí - Tên đường

Hệ số
điều chỉnh (K)

01

Vị trí 1, đường Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5

3,25208

3. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

4. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

Trần Phát