Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Khu liên hợp nhà ở văn phòng thương mại đường Tản Đà - Hàm Tử, Phường 10, Quận 5

Ngày 07/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Khu liên hợp nhà ở văn phòng thương mại đường Tản Đà - Hàm Tử, Phường 10, Quận 5 như sau:

1. Đối với đất ở:

STT

Vị trí - Tên đường

Hệ số
điều chỉnh (K)

01

Vị trí 1, mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5

3,42326

02

Vị trí 1, đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5

3,42326

03

Vị trí 1, đường Tản Đà, Phường 10, Quận 5

3,42327

04

Vị trí 3, đường Tản Đà, Phường 10, Quận 5

3,55423

05

Vị trí 4, đường Tản Đà, Phường 10, Quận 5

4,09829

2. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

STT

Vị trí - Tên đường

Hệ số
điều chỉnh (K)

01

Vị trí 1, đường Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5

3,25208

3. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

4. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

Trần Phát