Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Giá dịch vụ trông giữ xe tại nhà để xe ga Quốc nội – Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất,

Ngày 13/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6003/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe tại nhà để xe ga Quốc nội – Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư TCP đầu tư và kinh doanh như sau:

-   Giá dịch vụ giữ xe hai bánh:

Thời gian giữ xe

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

- Xe đạp, xe đạp điện (không bao gồm trông giữ mũ bảo hiểm):

Trong 04 giờ đầu tiên

đồng/xe/lượt

3.000

Thêm 04 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/4 giờ

3.000

Trên 08 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/8 giờ

5.000

Tháng

đồng/xe/tháng

100.000

- Xe máy (xe số và xe tay ga), xe điện (không bao gồm trông giữ mũ bảo hiểm):

Trong 04 giờ đầu tiên

đồng/xe/lượt

6.000

Thêm 04 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/4 giờ

6.000

Trên 08 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/8 giờ

10.000

Tháng

đồng/xe/tháng

200.000

-   Giá dịch vụ giữ xe ô tô:

Thời gian giữ xe

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

- Xe ô tô từ 04 chỗ đến 08 chỗ:

 

 

Trong 90 phút đầu tiên

đồng/xe/lượt

30.000

Từ trên 90 phút đến hết 24 giờ

đồng/xe/giờ

10.000

Trên 24 gi

đồng/xe/12 giờ

75.000

Tháng

đồng/xe/tháng

2.000.000

- Xe ô tô từ 09 chỗ đến 29 chỗ:

 

 

Trong 90 phút đầu tiên

đồng/xe/lượt

40.000

Từ trên 90 phút đến hết 24 giờ

đồng/xe/giờ

15.000

Trên 24 gi

đồng/xe/12 giờ

150.000

- Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên :

 

 

Trong 90 phút đầu tiên

đồng/xe/lượt

50.000

Trên 90 phút

đồng/xe/giờ

20.000

- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần điều chỉnh giá phù hợp tình hình thị trường, Công ty Cổ phần Đầu tư TCP phải xây dựng phương án giá khác gửi Sở Tài Chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Trần Phát