Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016 - 2021) | Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội | Đề cương, nhiệm vụ Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. | Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Thành phố | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần xây dựng thô, vật liệu xây dựng và ngoại thất của công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến metro số 4b-1) | Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. |

Giá dịch vụ trông giữ xe tại nhà để xe ga Quốc nội – Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất,

Ngày 13/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6003/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe tại nhà để xe ga Quốc nội – Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Đầu tư TCP đầu tư và kinh doanh như sau:

-   Giá dịch vụ giữ xe hai bánh:

Thời gian giữ xe

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

- Xe đạp, xe đạp điện (không bao gồm trông giữ mũ bảo hiểm):

Trong 04 giờ đầu tiên

đồng/xe/lượt

3.000

Thêm 04 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/4 giờ

3.000

Trên 08 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/8 giờ

5.000

Tháng

đồng/xe/tháng

100.000

- Xe máy (xe số và xe tay ga), xe điện (không bao gồm trông giữ mũ bảo hiểm):

Trong 04 giờ đầu tiên

đồng/xe/lượt

6.000

Thêm 04 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/4 giờ

6.000

Trên 08 giờ (tiếp theo)

đồng/xe/8 giờ

10.000

Tháng

đồng/xe/tháng

200.000

-   Giá dịch vụ giữ xe ô tô:

Thời gian giữ xe

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

- Xe ô tô từ 04 chỗ đến 08 chỗ:

 

 

Trong 90 phút đầu tiên

đồng/xe/lượt

30.000

Từ trên 90 phút đến hết 24 giờ

đồng/xe/giờ

10.000

Trên 24 gi

đồng/xe/12 giờ

75.000

Tháng

đồng/xe/tháng

2.000.000

- Xe ô tô từ 09 chỗ đến 29 chỗ:

 

 

Trong 90 phút đầu tiên

đồng/xe/lượt

40.000

Từ trên 90 phút đến hết 24 giờ

đồng/xe/giờ

15.000

Trên 24 gi

đồng/xe/12 giờ

150.000

- Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên :

 

 

Trong 90 phút đầu tiên

đồng/xe/lượt

50.000

Trên 90 phút

đồng/xe/giờ

20.000

- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, trường hợp cần điều chỉnh giá phù hợp tình hình thị trường, Công ty Cổ phần Đầu tư TCP phải xây dựng phương án giá khác gửi Sở Tài Chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Trần Phát