Thành lập Tổ Công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp | y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong | Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII | Kế hoạch tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 và số 2657/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 và số 3350/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp | Đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 | Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh” | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi bổ sung nội dung tại Quyết định số 5741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 |

Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày 11/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh”, với những nội dung sau:

1. Thông tin chung về Nhiệm vụ thiết kế:

-   Tên nhiệm vụ thiết kế: Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh.

-   Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

-   Cơ quan tổ chức tuyển chọn: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

-   Địa điểm: Cầu Cần Giờ vượt qua sông Soài Rạp, tại khu vực hạ lưu phà Bình Khánh hiện hữu, nối từ huyện Nhà Bè sang huyện Cần Giờ.

2. Vị trí, phạm vi ranh giới:

2.1 Vị trí, địa điểm xây dựng:

-   Cầu Cần Giờ vượt qua sông Soài Rạp, tại khu vực hạ lưu phà Bình Khánh hiện hữu, nối từ huyện Nhà Bè sang huyện Cần Giờ.

-   Hướng tuyến trùng với đường 15B, vượt đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè, sau đó vượt sông Soài Rạp sang huyện Cần Giờ, sau khi vượt sông, hướng tuyến rẽ sang hướng Đông, đi song song với đường dây điện 220KV, tiếp tục vượt sông Chà và kết nối với đường Rừng Sác.

2.2 Phạm vi ranh giới:

-   Điểm đầu: tại nút giao giữa đường 15B với Đường số 2 - Khu đô thị Phú Xuân, Nhà Bè;

-   Điểm cuối: kết nối vào đường Rừng Sác tại điểm cách bến phà Bình Khánh khoảng 1,8km về phía Nam, thuộc xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

-   Tổng chiều dài tuyến đường nghiên cứu khoảng 7,41km.

3. Quy mô công trình:

3.1 Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật:

3.1.1 Loại công trình: Công trình giao thông vĩnh cửu.

3.1.2 Cấp công trình:

- Cầu Cần Giờ: Công trình cấp đặc biệt.

- Đường dẫn: Công trình cấp I.

3.1.3 Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Vận tốc thiết kế: V= 60km/h.

- Tải trọng thiết kế cầu: HL93.

- Tần suất thiết kế : P = l%, có xem xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

3.2. Quy mô xây dựng:

- Xây dựng cầu Cần Giờ và tuyến đường dẫn hai đầu cầu với quy mô đường trục đô thị cấp thứ yếu.

- Bề rộng cầu chính B = 24,5m, đáp ứng 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe hỗn hợp.

- Bề rộng đường đoạn thông thường rộng 40m, đáp ứng 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe hỗn hợp; đoạn trong phạm vi tường chắn rộng 50,5m.

- Tĩnh không thông thuyền sông Soài Rạp: B x H ≥ 242 x 55m.

- Tĩnh không thông thuyền Tắc Sông Chà: B x H ≥ 60 x 9,5m; rạch Mương Ngang và rạch Sông Chà Nhỏ không có chức năng giao thông thủy.

- Tĩnh không đường Nguyễn Bình chui dưới cầu: H ≥ 4,75m.

Trần Phát