Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày 11/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND duyệt Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh”, với những nội dung sau:

1. Thông tin chung về Nhiệm vụ thiết kế:

-   Tên nhiệm vụ thiết kế: Phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh.

-   Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

-   Cơ quan tổ chức tuyển chọn: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

-   Địa điểm: Cầu Cần Giờ vượt qua sông Soài Rạp, tại khu vực hạ lưu phà Bình Khánh hiện hữu, nối từ huyện Nhà Bè sang huyện Cần Giờ.

2. Vị trí, phạm vi ranh giới:

2.1 Vị trí, địa điểm xây dựng:

-   Cầu Cần Giờ vượt qua sông Soài Rạp, tại khu vực hạ lưu phà Bình Khánh hiện hữu, nối từ huyện Nhà Bè sang huyện Cần Giờ.

-   Hướng tuyến trùng với đường 15B, vượt đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè, sau đó vượt sông Soài Rạp sang huyện Cần Giờ, sau khi vượt sông, hướng tuyến rẽ sang hướng Đông, đi song song với đường dây điện 220KV, tiếp tục vượt sông Chà và kết nối với đường Rừng Sác.

2.2 Phạm vi ranh giới:

-   Điểm đầu: tại nút giao giữa đường 15B với Đường số 2 - Khu đô thị Phú Xuân, Nhà Bè;

-   Điểm cuối: kết nối vào đường Rừng Sác tại điểm cách bến phà Bình Khánh khoảng 1,8km về phía Nam, thuộc xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

-   Tổng chiều dài tuyến đường nghiên cứu khoảng 7,41km.

3. Quy mô công trình:

3.1 Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật:

3.1.1 Loại công trình: Công trình giao thông vĩnh cửu.

3.1.2 Cấp công trình:

- Cầu Cần Giờ: Công trình cấp đặc biệt.

- Đường dẫn: Công trình cấp I.

3.1.3 Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Vận tốc thiết kế: V= 60km/h.

- Tải trọng thiết kế cầu: HL93.

- Tần suất thiết kế : P = l%, có xem xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

3.2. Quy mô xây dựng:

- Xây dựng cầu Cần Giờ và tuyến đường dẫn hai đầu cầu với quy mô đường trục đô thị cấp thứ yếu.

- Bề rộng cầu chính B = 24,5m, đáp ứng 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe hỗn hợp.

- Bề rộng đường đoạn thông thường rộng 40m, đáp ứng 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe hỗn hợp; đoạn trong phạm vi tường chắn rộng 50,5m.

- Tĩnh không thông thuyền sông Soài Rạp: B x H ≥ 242 x 55m.

- Tĩnh không thông thuyền Tắc Sông Chà: B x H ≥ 60 x 9,5m; rạch Mương Ngang và rạch Sông Chà Nhỏ không có chức năng giao thông thủy.

- Tĩnh không đường Nguyễn Bình chui dưới cầu: H ≥ 4,75m.

Trần Phát